24/Sep/2017

เรียนขับรถ

รถยนต์

หลักสูตรรถยนต์

หลักสูตรรถยนต์

1.เกียร์ธรรมดา
– 5,500 บาท
– สอนขับ 10 ชม.
– อบรมทฤษฎี 5 ชม.

2.เกียร์ออโต้
– 5,500 บาท
– สอนขับ 10 ชม.
– อบรมทฤษฎี 5 ชม.

3.เกียร์ธรรมดา+ออโต้ (ทั้ง 2 อย่าง)
– 6,000 บาท
– สอนขับ 12 ชม.
– อบรมทฤษฎี 5 ชม.

รถจักรยานยนต์

เรียนจยย

หลักสูตรรถจักรยานยนต์

– 1,000 บาท
– ใช้เวลาเรียน 2 วัน
– อบรมทฤษฎี 5 ชม.

หมายเหตุ ใช้รถโรงเรียนในการสอน

สอบผ่านแล้วรับใบรับรองไปขอรับใบอนุญาตขับขี่ที่ขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

1. เพศชาย-หญิง อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (แต่สำหรับรถ จยย. ที่ไม่เกิน 110 ลบ.ซม. ต้องมีไม่ต่ำกว่าอายุ 15 ปี )
2. ผ่านการทดสอบเบื้องต้น (โดยโรงเรียนเป็นผู้ทดสอบ) ดังนี้
– ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
– ทดสอบสายตาทางลึก
– ทดสอบสายตาทางกว้าง
– ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)
3. ไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อน

เอกสารการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน )
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. ใบรับรองแพทย์(ไม่เกิน 1 เดือน)