24/Sep/2017

อบรมใบขับขี่

1. อบรมสําหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ


– อบรม 1 ชั่วโมง
– ราคา 200 บาท
– บริการทุกวันอาทิตย์-วันพฤหัสฯ
(ยกเว้นวัน ศุกร์-เสาร์ นะคะ)

2. อบรมภาคทฤษฎีสําหรับผู้ขอรับใบอนุญาต ขับรถชนิดชั่วคราว

– อบรม 5 ชั่วโมง
– ราคา 500 บาท
– สามารถนำหนังสือรับรองไปยื่นสอบที่ขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ